نمایشگاه انرژی، ساخت و سرمایه گذاری میسان در شهر العماره عراق در تاریخ ۱ الی ۴ اسفند برگزار گردید. حضور شرکت گلگاه در زمینه صادرات محصولات از جمله سولفات آلومینیوم و پلی آلومینیوم کلراید به کشورهای همجوار و شرکت فعال در رویدادها و رخدادهای صادراتی ، بازرگانی و تجاری همچنین شرکت گلگاه بیش از ۳ دهه تلاش کرده که در بازارهای جهانی حضوری مستمر و فعالی را داشته باشد.
نمایشگاه میسان عراق با حضور بیش از ۵۰ شرکت چینی،ایرانی و عراقی در محل شرکت نفت میسان برگزار گردید.