سولفات آلومینیوم دارای پروانه ملی استاندارد ایران

پروانه استاندارد به عنوان یک گواهی معتبر نشان دهنده انطباق کیفیت محصول با حداقل پارامترهای ضروری برای کاربرد مشخص است. این پروانه به خریدار اطمینان می دهد که یک سازمان بی طرف – که علاوه بر اشراف فنی به محصول و کاربردهای آن از امکانات دقیق و مناسب برای سنجش مشخصات کیفی محصول و نیز فرآیندهای نظارتی برای اطمینان از انطباق محصول با مشخصات تعهد شده برخوردار است – ویژگی­‌های محصول خوب و انطباق محصول دردست را با این ویژگی ها احراز و تایید می کند. این موضوع به ویژه در مورد محصولاتی مانند سولفات آلومینیوم که با سلامتی انسان­‌ها در ارتباط هستند (تصفیه آب آشامیدنی) از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است.

 

  • سولفات آلومینیوم استاندارد

    شرکت گلگاه از طریق کنترل کیفی دقیق مواد اولیه و نیز فرآیند تولید موفق شده است از سال ۱۳۹۶ گواهی استاندارد ملی ایران را برای محصول سولفات آلومینیوم تولیدی خود دریافت نماید. این گواهی موید آن است که سولفات آلومینیوم تولیدی شرکت گلگاه برای استفاده در تصفیه آب آشامیدنی از هر لحاظ مناسب و بلامانع است. برای صدور گواهی استاندارد نظارت به صورت فصلی صورت می گیرد و نمونه سولفات آلومینیوم تولید شده در دوره های منظم به آزمایشگاه معتمد ارسال می شود و پارامتر هایی نظیر میزان خلوص Al2O3، میزان نامحلول، PH، مقادیر فلزات سنگین و همچنین میزان نیتروژن آمونیاکی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

 

  • اهمیت گواهی استاندارد ملی سولفات آلومینیوم

    با توجه به موارد مصرف سولفات آلومینیوم مشخصات فیزیکی و شیمیایی این محصول اهمیت پیدا می کند. به عنوان مثال در تصفیه آب آشامیدنی مقادیر فلزات سنگین اهمیت بالایی دارد و در صنایع کاغذسازی میزان pH و اسید آزاد نقش تعیین کننده ای ایفا می کند. از طرفی میزان مواد نامحلول به عنوان یک پارامتر کیفی عمومی که تاثیر مستقیمی بر روی خرابی تجهیزات و افزایش هزینه های بهره‌برداری مصرف کننده دارد، مورد توجه قرار می گیرد. در نهایت، خلوص ماده موثر (یون آلومینیوم محلول بر حسب Al2O3) مهم ترین شاخص کیفی سولفات آلومینیوم است. سولفات آلومینیوم باکیفیت درجه۱ دارای خلوص حداقل ۱۷% است. هر  ۱% کاهش خلوص آلومینیوم معادل حدود ۶% افزایش مصرف این محصول برای خریدار سولفات آلومینیوم خواهد بود.

پروانه استاندارد ملی سولفات آلومینیوم شرکت گلگاه