باتوجه به نیاز روزافزون مواد شیمیایی همچون سولفات آلومینیوم، پلی آلومینیوم کلراید ، ادتا (EDTA)، پلی آکریل آمید (پلی الکترولیت)، پرسولفات آمونیوم،بی کربنات آمونیوم، اسید سولفوریک ۹۸% در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی مفتخریم در دوره ۲۸ میزبان شما باشیم در  نمایشگاه بین المللی  نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی تهران محل دائمی نمایشگاه­های بین المللی تهران، سالن ۱۸ – غرفه ۱۸۰۳ .