مواد منعقدکننده و کمک منعقدکننده، مهم‌ترین گروه محصولات شرکت گلگاه را تشکیل می دهند. این مواد، به علت خاصیت لخته‌سازی (انعقادی) خود عملکرد خوبی در جداسازی ذرات جامد معلق از آب و پساب (زلال‌سازی) دارند. به همین ترتیب، عامل خوبی در قوام‌دادن به خمیر کاغذ و افزایش کیفیت جذب جوهر کاغذ هستند.

  • گروه تصفیه آب و پساب
  • گروه کاغذ سازی
  • گروه نیروگاهی
  • گروه نفت و گاز
  • گروه صنایع
  • بازارهای صادراتی (عراق، ترکمنستان، آذربایجان)

تصفیه آب و پساب

کاغذسازی

نیروگاه

نفت و گاز و پتروشیمی

خودروسازی

صنایع غذایی

کاشی و سرامیک و معدنی

سایر مشتریان